ISSN 2310-8363

Репозитарій Харківського національного медичного університету – це відкритий електронний архів академічних текстів, матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, іншими працівниками університету та студентами

Репозитарій створено наказом ректора ХНМУ від 26 травня 2011 р. № 186 відповідно до рішення Вченої ради ХНМУ від 17 березня 2011 р. з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців університету

Положення про Репозитарій Харківського національного медичного університету

Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Рекомендації щодо реєстрації користувача та розміщення матеріалів в Репозитарії ХНМУ

Приклади бібліографічного опису документів

З питаннями, будь ласка, звертайтеся до координатора проекту за адресою repository@knmu.edu.ua

Статистика Репозитарію ХНМУ