Browsing by Author Shapoval, Ludmila Grigorievna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Buffer systems, their biological roleSyrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Colligative properties of solutionsSyrovaya, Anna Olegovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Grabovetskaya, Evgeniya Romanovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Tishakova, Tatyana Stanislavovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Levashova, Olga Leonidovna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Determination of electrode potentials. Oxidation-reduction reactionsSyrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Electrode potentials, mechanisms of formation of electrode potentials. Role of electrochemical phenomena in biological processes.Syrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Ludmila Grigorievna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Fundamentals of titrimetric analysisSyrovaya, Anna Olegovna; Tishakova, Tatyana Stanislavovna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Levashova, Olga Leonidovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Heat effects of chemical reactions. Direction of processesSyrovaya, Anna Olegovna; Grabovetskaya, Evgeniya Romanovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Tishakova, Tatyana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Kinetics of biochemical reactions. Chemical equilibrium. The solubility productSyrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2014Medical Chemistry. Adapted Concise CourseSyrovaya, Anna Olegovna; Grabovetskaya, Evgeniya Romanovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna
2015Methods of expression of solutions quantitative compositionSyrovaya, Anna Olegovna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Savelieva, Elena Valerievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Preparation, purification and properties of colloidal solutions. Coagulation of colloidal solutionsSyrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Properties of biopolymers solutionsSyrovaya, Anna Olegovna; Grabovetskaya, Evgeniya Romanovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Tishakova, Tatyana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna
2015Sorption of biologically-active substances at a phase interface. Ion exchange. ChromatographySyrovaya, Anna Olegovna; Petyunina, Valentina Nikolaevna; Makarov, Vladimir Aleksandrovich; Grabovetskaya, Evgenia Romanovna; Nakonechnaya, Svetlana Anatolievna; Andreeva, Svetlana Viktorovna; Shapoval, Ludmila Grigorievna; Lukyanova, Larisa Vladimirovna; Kozub, Svetlana Nikolaevna; Tishakova, Tatiana Stanislavovna; Levashova, Olga Leonidovna; Savelieva, Elena Valerievna; Kopoteva, Nataliya Vasilievna; Chalenko, Nataliya Nikolaevna