Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10734
Title: Когнітивні технології навчання у викладанні медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
Authors: Радзішевська, Евгенія Борисівна
Кнігавко, Володимир Гілярийович
Зайцева, Ольга Василівна
Бондаренко, Марина Анатоліївна
Лад, Світлана Миколаївна
Keywords: когнітивні технології
міждисциплінарна інтеграція
Issue Date: Nov-2015
Citation: Когнітивні технології навчання у викладанні медичної та біологічної фізики і медичної інформатики / Є. Б. Радзішевська, В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко, С. М. Лад // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини : матеріали всеукраїнської науково-методичної відеоконференціі з міжнародною участю, Запоріжжя, Київ, 12-13 листопада 2015 р. : збірник наукових статей. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-69.
Description: Когнітивна психологія породила новий напрям в педагогіці - когнітивні технології навчання. Однією із пріоритетних цілей цієї технології є формування інформаційної компетенції студентів як сукупності вмінь та навичок використовувати інформацію, що надходить із різних джерел і, в підсумку, формує міждисциплінарні знання, вміння та навички. Стосовно підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах цей процес реалізується шляхом міждисциплінарною інтеграції, яка є однією з найбільш вагомих складових навчання студентів, оскільки формує особистісний та професійний світогляд. Метою роботи є викладення досвіду щодо забезпечення спадковості викладання медичної та біологічної фізики і медичної інформатики для забезпечення міждисциплінарної інтеграції як прояву когнітивних технологій підготовки спеціалістів у вищих медичних навчальних закладах
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10734
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конференция _ноябрь 2015 Радзишевская.doc47,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.