Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13630
Title: Impact of Environmental Factors on the Level of Physical Growth and Development of Children in Kharkiv Region. Екологічний вплив на рівень фізичного розвитку дітей та підлітків Харківського регіону
Authors: Фролова, Тетяна Володимирівна
Охапкіна, Ольга Володимирівна
Терещенкова, Ірина Іванівна
Сіняєва, Ірина Ревазівна
Frolova, Tetyana
Okhapkina, Olga
Tereschenkova, Irina
Siniaieva, Irina
Keywords: children
physical development
ecology
діти
фізичний розвиток
екологія
Issue Date: 2016
Citation: Impactof environmental factors on the level of physical growthanddevelopment of children in kharkiv region / T. V. Frolova, O. V. Ohapkina, I. I. Tereschenkova, I. R. Sinyayeva // Inter colltgas – 2016.– № 1 (3). – С. 3–7.
Abstract: This study presents research results of the level of physical development of 2600 children, who live in different ecological regions of Kharkiv. Children living in the ecologically unfavorable regions were found to have the linear growth showings increment, and the increment degree of this index depends on the incorporation rate of conditionally-toxic micro-elements (r = 0.72). Gender peculiarities of ecological factors influence on the body weight of children index were found. Thus, in boys living in the ecologically unfavorable regions body weight measures are lower than age-related norms, while in girls decrease of these measures is found in ecologically favorable regions. Environmental degradation leads to disbalance and physical development periodicity disbalance, which has a negative effect on the health condition in general. У роботі наведені результати дослідження рівня фізичного розвитку 2600 дітей, які мешкають у різних екологічних умовах Харківського регіону. Встановлено, що у дітей з несприятливо екологічних районів відбувається прискорення лінійного зросту, а ступінь прибавки цього показника у дитячому віці має кореляційну залежність від ступеню накопичення умовно-токсичних мікроелементів (r=0,72). Виявлені певні гендерні особливості впливу екологічних факторів на показники маси тіла дітей. Так, у хлопчиків мешканців екологічно несприятливих районів маса тіла нижче вікових нормативів, тоді як у дівчаток нижчі показники маси тіла спостерігаються у мешканців екологічно сприятливих районів. Погіршення екологічного становища призводить до дисбалансу та порушення циклічності фізичного розвитку, що негативно впливає на рівень здоров’я в цілому.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13630
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики педіатрії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frolova T V.pdf257,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.