Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17960
Title: Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Кисиленко, Катерина Володимирівна
Keywords: гіпертонічна хвороба
абдомінальне ожиріння
інтерлейкін-22
Issue Date: Oct-2017
Publisher: ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Ковальова О. М. Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – № 4, т. 1 (139). – С. 161–167.
Abstract: Дослідження присвячено визначенню рівня інтерлейкіну-22 та параметрів ліпідного метаболізму у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності у них абдомінального ожиріння. Обстежено 83 хворих на гіпертонічну хворобу. Пацієнтів було розділено на 2 групи: 1 група (n=43; 51,8%) хворі з наявністю абдомінального ожиріння, 2 група (n=40; 48,2%) – пацієнти з гіпертонічною хворобою без абдомінального ожиріння. Нами виявлено підвищення вмісту інтерлейкіну-22 в сироватці крові у хворих на гіпертонічну хворобу, що може вказувати на те, що стійке підвищення рівня артеріального тиску може бути достатнім стимулом для підвищення продукції цього цитокіну. Рівень інтерлейкіну-22 був достовірно вищим за наявності абдомінального ожиріння; у чоловіків порівняно з жінками, особливо у групі хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім абдомінальним ожирінням. Виявлені достовірні щільні прямі кореляційні зв’язки між інтерлейкіном-22 та параметрами ліпідного профілю у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім абдомінальним ожирінням. Таким чином, отримані нами у клінічному дослідженні дані можуть свідчити про залучення інтерлейкіну-22 до прогресування порушень ліпідного обміну, патогенезу розвитку гіпертонічної хвороби, що асоційована з абдомінальним ожирінням.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17960
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Полтава.doc155 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.