Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19214
Title: Порушення ритму та провідності у дітей
Authors: Сенаторова, Г.С.
Гончарь, М.О.
Муратов, Г.Р.
Страшок, О.І.
Стрелкова, М.І.
Gonchar, М.А.
Senatorova, G.S.
Strelkova, М.
Issue Date: 2018
Citation: Порушення ритму та провідності у дітей : методичні вказівки для студентів V–VI курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини / упорядники: Г. С. Сенаторова, М. О. Гончарь, Г. Р. Муратов, О. І. Страшок, М. І. Стрелкова ; ХНМУ. – Харків : ХНМУ, 2018. – 45 с.
Abstract: У методичних вказівках викладено сучасні положення щодо проблеми порушень ритму та провідності серця у дітей. Представлено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні прояви, заходи діагностики, сучасні принципи терапії та диспансерне спостереження.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19214
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Порушення ритму та провідности у дітей.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.