Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20056
Title: Діагностичне та прогностичне значення рівнів гормонів гіпофізарно-надниркової системи в цереброспінальній рідині хворих на гострі нейроінфекції
Authors: Сохань, Антон Васильович
Keywords: цереброспинальна рідина
діагностика
АКТГ
кортизол
альдостерон
менінгіт
Issue Date: 2018
Citation: Сохань А. В. Діагностичне та прогностичне значення рівнів гормонів гіпофізарно-надниркової системи в цереброспінальній рідині хворих на гострі нейроінфекції / А. В. Сохань // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т. 20, № 3 (108). – С. 349–353.
Abstract: Мета роботи – визначити діагностичне та прогностичне значення рівнів гормонів гіпофізарно-надниркової системи в цереброспінальній рідині пацієнтів із гострими нейроінфекціями різної етіології. Матеріали та методи. Здійснили комплексне обстеження 164 хворих на гострі нейроінфекції, які перебували на ліку- ванні в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні (Україна). Крім аналізу клінічного перебігу хвороби виконали дослідження ЦСР хворих для визначення рівнів АКТГ, альдостерону й кортизолу при надходженні у стаціонар і на 10–12 добу лікування. Результати. Результати показують підвищення рівнів АКТГ, альдостерону та кортизолу залежно від тяжкості стану хворого та від етіології захворювання. У пацієнтів із тяжким перебігом нейроінфекції на 1 день лікування показники всіх визначених гормонів були вірогідно вищі, ніж у хворих середньої тяжкості як при вірусних, так і при бактеріаль- них нейроінфекціях (р < 0,001). Виявили також сильну зворотну кореляцію між рівнем альдостерону та ступенем порушення свідомості за шкалою ГЛАЗГО (r = -0,71), (р < 0,05). На 10–12 день лікування рівні гормонів знижувалися в пацієнтів усіх груп (р < 0,05). У хворих із тяжким перебігом зберігався високий рівень кортизолу порівняно з пацієн- тами середньої тяжкості (р < 0,001), рівень альдостерону у хворих із бактеріальним менінгітом був вірогідно вищим, ніж при вірусній етіології процесу (р < 0,05). Привертає увагу рівень АКТГ, який у пацієнтів середньої тяжкості на 10–12 день лікування був вірогідно вищий при бактеріальних менінгітах, а у важких хворих рівень АКТГ вищий при вірусних менінгітах (р < 0,05). Висновки. Рівень гіпофізарно-надниркових гормонів у цереброспінальній рідині пацієнтів із гострими нейроінфекціями залежить як від тяжкості, так і від етіології захворювання. Найвищі рівні АКТГ, альдостерону та кортизолу спостерігають у тяжких хворих на першу добу госпіталізації. Рівень кортизолу у ЦСР понад 115 нмоль/л є прогностичним критерієм несприятливого перебігу. Рівень альдостерону у ЦСР хворих має зворотну кореляцію зі ступенем порушення свідомості за шкалою ГЛАЗГО (r = -0,71), (р < 0,05).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20056
ISSN: 2306-4145
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_Sokhan.pdf307,42 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.