Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20448
Title: Оцінка ступеня травматизації паренхіми нирки при різних методах літотрипсії за допомогою визначення вмісту цистатину с у крові хворих на нефролітіаз з конкрементами до 2см
Authors: Савенков, Володимир Ілліч
Ємець, Дмитро Олексійович
Левченко, Дмитро Анатолійович
Keywords: сечокам'яна хвороба (СКХ)
екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія (ЕУХЛ)
перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ)
ретроградна інтраренальна хірургія (РІРХ)
Issue Date: May-2018
Citation: Савенков В. І. Оцінка ступеня травматизації паренхіми нирки при різних методах літотрипсії за допомогою визначення вмісту цистатину с у крові хворих на нефролітіаз з конкрементами до 2см / В. І. Савенков, Д. О. Емец, Д. А. Левченко // Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 24–25 травня 2018 р. / ред. кол.: В. М. Лісовий, І. М. Антонян, Н. М. Андон’єва [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 250–252.
Abstract: Сечокам'яна хвороба є одним з поширених урологічних захворювань та посідає друге місце в світі після запальних неспецифічних захворювань нирок і сечових шляхів, зустрічається не менш ніж у 3% населення. У зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу, малоінвазивні методи лікування за останні десять років майже повністю замінили відкриту хірургію у пацієнтів із сечокам'яною хворобою. Залишається невирішеним питання про травматичність та вплив різних методик літотрипсії на паренхіму нирки. У хворих на нефролітіаз з конкрементами до 2см, за вмістом цистатину С стандартна ПНЛ є найбільш травмуючим ендоскопічним втручанням, а ЕУХЛ та РІРХ мають найменший вплив на функціональний стан паренхіми нирки.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20448
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.5 Травматизация.pdf458,53 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.