Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22413
Title: Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та ревматології : навчальний посібник
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Шелест, Олексій Миколайович
Риндіна, Наталія Геннадіївна
Бабаджан, Володимир Данилович
Кравчун, Павло Павлович
Борзова, Олена Юр'ївна
Кожин, Михайло Іванович
Борзова-Коссе, Софья Ігорівна
Залюбовська, Олена Ільїнічна
Добровольська, Інна Миколаївна
Шумова, Н.В.
Ковальова, Юлія Олексіївна
Титова, Ганна Юріївна
Ринчак, Петро Іванович
Крапівко, Светлана Олександрівна
Табаченко, Олена Сергіївна
Єрмак, Олександра Сергіївна
Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Золотайкіна, Вікторія Ігорівна
Мозгова, Юлія Миколаївна
Дєлєвська, Валентина Юріївна
Котелюх, Марія Юріївна
Keywords: НП2018
Issue Date: 2018
Citation: Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та ревматології : навчальний посібник для студентів 6 курсу ВМНЗ ІV рівня акредитації / П. Г. Кравчун, О. М. Шелест, Н. Г. Риндіна, П. П. Кравчун [та ін.] ; за редакцією П. Г. Кравчуна, О. Ю. Борзової. – Харків : 2018. ꟷ 440 с.
Abstract: Даний посібник створено згідно з наскрізною навчальною програмою з вивчення дисципліни «Внутрішня медицина», що є складовою частиною спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», з урахуванням вимог кредит- но-трансферної системи для студентів 6 курсу ВМНЗ ІV рівня акредитації МОЗ України. У посібнику послідовно та ґрунтовно викладені основні пи- тання клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профі- лактики кардіологічних та ревматологічних захворювань, наведено алгоритми надання медичної допомоги з використанням інтервенційних методів лікування та урахуванням вимог доказової медицини.
Description: Затверджено Вченою радою Харківського національного медичного університету МОЗ України (Протокол № 4 від 19.04.2018)
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22413
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ПОСІБНИК_6_2018 (2)_2.05 (301-442)вічитанній.pdf7,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.