Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22432
Title: Математичне моделювання розподілу кисню в пухлинах в процесі їх росту
Authors: Пономаренко, Наталя Сергіївна
Кнігавко, Володимир Гілярійович
Батюк, Лілія Василівна
Бондаренко, Марина Анатоліївна
Keywords: злоякісні пухлини
оксигенація пухлин
швидкість проліферації
нормоксія та гіпоксія
Issue Date: 2014
Publisher: Львівський національний університет
Citation: Математичне моделювання розподілу кисню в пухлинах в процесі їх росту / Н. С. Пономаренко, В. Г. Кнігавко, Л. В. Батюк, М. А. Бондаренко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 68. – С. 254–262.
Abstract: Сформульована гіпотеза, що дає змогу математично описати залежність швидкості поділу пухлинних клітин від ступеня їх оксигенації. На основі цієї гіпотези і формул, що визначають залежність концентрації кисню від координати для пухлин простих геометричних форм, побудовані математичні моделі росту пухлин сферичної та плоскої форми у разі нормоксичного оточення пухлин. Виходячи з побудованих моделей, для зазначених форм пухлин розраховані залежності від часу таких параметрів, як розмір пухлини, координата поверхні, граничної між нормоксичною та гіпоксичною ділянкою, між ділянкою, в якій відбувається проліферація, і ділянкою, в якій не відбувається проліферація, та між гіпоксичної ділянкою і зоною некрозу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22432
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник льв унів 68 254 2014.pdf288,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.