Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2447
Title: Терапевтичний потенціал метформіну: вплив на вуглеводний профіль та вазоактивний пул оксиду азоту у хворих із поєднаною патологією
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Демиденко, Ганна Валеріївна
Амбросова, Тетяна Миколаївна
Keywords: гіпертонічна хвороба
цукровий діабет 2 тип
Issue Date: 2012
Citation: Ковальова О. М. Терапевтичний потенціал метформіну: вплив на вуглеводний профіль та вазоактивний пул оксиду азоту у хворих із поєднаною патологією / О. М. Ковальова, Г. В. Демиденко, Т. М. Амбросова // Проблеми ендокринної патології. – 2012. – № 3. – С. 56–61.
Abstract: Метою даного дослідження було вивчення впливу метформіну на вазоактивний пул оксиду азоту у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім цукровим діабетом 2 типу. Проведено динамічне обстеження 20 хворих на ГХ ІІ стадії 1- 3-го ступеню із супутнім ЦД 2 типу (основна група), 48 хворих ГХ ІІ стадії 1- 3-го ступеню (група порівняння). Лікування метформіном протягом 3 місяців позитивно впливало на стан вазоактивного пулу оксиду азоту у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Фармакологічні ефекти метформіну пов'язані із підвищенням активності ендотеліальної синтази оксиду азоту та зменшенням продукції індуцибельної синтази оксиду азоту, контролем глікемії натще, зниженням інсуліну, глікозильованого гемоглобіну та індексів інсулінорезистентності. Метформін, як препарат першої лінії для лікування хворих із гіпертонічною хворобою у поєднанні із цукровим діабетом 2 типу не спричиняє суттєвих побічних ефектів, що потребують припинення лікування.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2447
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіофор ендотелій виправлений.doc137 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.