Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24824
Title: Наукове обґрунтування дидактичних умов формування предметних компетенцій у студентів-медиків при вивченні дисципліни "епідеміологія"
Authors: Чумаченко, Т.О.
Поливянна, Ю.І.
Райлян, М.В.
Топчій, С.В.
Keywords: викладання дисципліни
навчання
підготовка студентів
Issue Date: 30-Jan-2019
Publisher: ХНМУ
Citation: Наукове обґрунтування дидактичних умов формування предметних компетенцій у студентів-медиків при вивченні дисципліни "епідеміологія" / Т. О. Чумаченко, Ю. І. Полливянна, М. В. Райлян, С. В. Топчій // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, Харків, 30 січня 2019 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2019. – Вип. 10. – С. 123–126.
Abstract: З метою поліп шення медичного обслуговування населення та підвищення його якості перед вищою медичною школою висуваються нові вимоги щодо вдоскона лення підготовки фахівця з професійно орієнтованих дисциплін. Досяг нення більш високої якості навчання може бути забезпечено внаслідок поліпшення практичної підготовки студентів, інтеграції навчання, нових наукових даних та інноваційної діяльності, використання для засвоєння матеріалу різних дидактичних умов.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24824
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чумаченко, Поливянна, Райлян, Топчій.pdf648,79 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.