Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24880
Title: Поширеність дефектів зубних рядів у дорослого населення Харківського регіону
Authors: Соколова, Ірина Іванівна
Слинько, Юлія Олександрівна
Удовиченко, Наталія Миколаївна
Keywords: вторинна адентія
ортопантомограма
гендерна поширеність
доросле населення
вікова поширеність
Issue Date: 2019
Citation: Слинько Ю. О. Поширеність дефектів зубних рядів у дорослого населення Харківського регіону / Ю. О. Слинько, І. І. Соколова, Н. М. // Удовиченко Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Том 4, № 6 (22). – С. 260–265.
Abstract: У статті представлено результати вивчення поширеності дефектів зубних рядів у дорослого населення Харківського регіону. Мета – вивчення поширеності дефектів зубних рядів за віковою та гендерною ознаками у дорослого населення Харківського регіону за результатами аналізу ортопантомограм. Було проаналізовано ортопантомограми 1269 пацієнтів, виконані на дентальному комп’ютерному томографі п᾿ятого покоління Vereviewepocs 3D R1- 00 (Моrіта, Japan). Формування груп дослідження за віком було проведено від 18 до 84 через кожні п’ять років (за виключенням 1-ї та 12-ї груп, які були сформовані шляхом об᾿єднання відповідно із наступною та попередньою для виконання вимог проведення епідеміологічних досліджень за рекомендаціями ВООЗ). Із загальної кількості проаналізованих ортопантомограм 1269 осіб було встановлено, що у 676 з них (53,27 %) були малі дефекти зубних рядів (до 3-х зубів), у 199 (15,68 %) – великі дефекти (4 та більше зубів) і у 394 осіб (31,05 %) дефекти зубних рядів були відсутні. Лише у наймолодшій групі (з 18 до 24 років) переважала відсутність дефектів зубних рядів (83,48 %). Вже від 25 до 29 років кількість ортопантомограм без дефектів зубних рядів знизилась у 1,4 раза (р <0,05) і становила 58,54 % випадків. Кількість малих дефектів зубних рядів зросла у 2,47 раза (р <0,001) – 40,85 % випадків. Також у цій віковій групі на ортопантомограмі 1 особи вже було встановлено наявність великого дефекта (0,50 %). Аналіз наступних вікових груп підтвердив, що із збільшенням віку пацієнтів, зменшувалась кількість ортопантомограм з відсутністю дефектів зубних рядів, а кількість великих дефектів – навпаки, збільшувалась (р <0,05). У результаті проведено аналізу було встановлено прямий кореляційний зв'язок між зростанням віку пацієнтів та кількістю дефектів зубних рядів (r = 0,4207, р = 0,00), та відсутність такого за гендерною ознакою.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24880
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соколова, Слинько 1.pdf356,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.