Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2559
Title: Базисна гормональна діагностика у підлітків з простим ожирінням: взаємовідношення показників та залежність від ступеня надлишку маси
Authors: Чайченко, Тетяна Валеріївна
Keywords: ожиріння
діти
гормони
ожирение
дети
гормоны
obesity
children
hormones
Issue Date: 2012
Publisher: Проблеми безперервної медичної освіти та науки
Citation: Чайченко Т. В. Базисна гормональна діагностика у підлітків з простим ожирінням: взаємовідношення показників та залежність від ступеня надлишку маси / Т. В. Чайченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2012. – № 1. – С. 36–39.
Abstract: При обстеженні 141 підлітка з простим ожирінням встановили, що збільшення індексу маси тіла, абдомінальний жиророзподіл позитивно асоціюються із концентраціями кортизолу, тиреотропіну і пролактину, навіть якщо їх рівні не перевищують референтних значень. При чому сумарний вплив цих гормонів на формування інсулінорезистентності настільки суттєвий, що дозволяє математично розрахувати концентрацію інсуліну.
При обследовании 141 подростка с простым ожирением установили, что увеличение индекса массы тела, абдоминальное жирораспределение положительно ассоциируются с концентрациями кортизола, тиреотропина и пролактина, даже если их уровни не превышают референтных значений. Причем суммарное влияние этих гормонов на формирование инсулинорезистентности настолько существенно, что позволяет математически рассчитать концентрацию инсулина.
In a study of 141 adolescents with simple obesity have found that the increase in body mass index, abdominal fat predisposition are positively associated with cortisol, thyrotropin and prolactin levels even within it’s reference concentrations. And these hormones influence on the insulin resistance development so much as it possible the insulin concentration calculate mathematically.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2559
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.