Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2569
Title: Інтерлейкін-10 у пацієнтів артеріальною гіпертензією з супутніми глюкометаболічними порушеннями
Authors: Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Амбросова, Тетяна Миколаївна
Аль Шейкх Диб, Хуссейн Хамзех
Keywords: імунозапалення
прозапальні цитокині
інтерлейкін-10
артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 тіпу
Issue Date: 2012
Citation: Інтерлейкін-10 у пацієнтів артеріальною гіпертензією з супутніми глюкометаболічними порушеннями / Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова, Т. М. Амбросова, Х. Х. Аль Шейкх Диб // Імунологія та алергологія. – 2012. – № 4. – С. 49–54.
Abstract: Метою нашого дослідження було вивчення плазматичної активності протизапального цитокіну – ІЛ-10 взаємозв’язку з антропометричними показниками, рівнем прозапального цитокіну – ІЛ-18, параметрами вуглеводного метаболізму у пацієнтів АГ з супутнім ЦД 2 типу. Пацієнтів АГ було розділено на групи залежно від наявності у них супутнього ЦД 2 типу: 1 група 72 пацієнта (66,0 %) АГ та 2 група 31 пацієнт (34,0 %) АГ з супутнім ЦД 2 типу. Отримані нами дані підтверджують гіпотезу про те, що активація протизапального цитокіну – ІЛ-10 та прозапального цитокіна - ІЛ-18 може формувати зв’язок між метаболічними факторами ризику, ЦД 2 типу та АГ. Підвищення вмісту протизапального цитокіну ІЛ-10 у хворих на АГ з предіабетом може розглядатися як протективна реакція з метою пригнічення активності протизапальних цитокінів. Зменшення рівню ІЛ-10 у хворих на АГ з ЦД 2 типу та наявність взаємозв’язків між його рівнем та параметрами вуглеводного обміну може підтверджувати патогенетичний зв’язок між низькою концентрацією ІЛ-10 та розвитком ЦД 2 типу.
Целью исследования было изучение плазматической активности противоспалительного цитокина – ИЛ-10 во взаимосвязи с антропометрическими показателями, уровнем провоспалительного цитокина – ИЛ-18, параметрами углеводного метаболизма у пациентов АГ с сопутствующим СД 2 типа. Пациентов разделили на группы в зависимости от наличия у них сопутствующего СД 2 типа: 1 группа 72 пациента (66,0 %) АГ и 2 группа 31 пациент (34, 0 %) АГ с сопутствующим СД 2 типа. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что активация противовоспалительного цитокина – ИЛ-10 и провоспалительного цитокина – ИЛ-18 может формировать связь между метаболическими факторами риска, СД 2 типа и АГ. Повышение содержания противовоспалительного цитокина – ИЛ-10 у больных АГ с предиабетом может рассматриваться как протективная реакция с целью угнетения активности провоспалительных цитокинов. Уменьшение уровня ИЛ-10 у больных АГ и СД 2 типа и наличие взаимосвязей между его уровнем и параметрами углеводного обмена может быть подтверждением патогенетической связи низкой концентрации ИЛ-10 и развитием СД 2 типа.
The aim of the study was investigate plasma activity of anti-inflammatory cytokines – IL-10 in relation to anthropometric parameters, proinflammatory cytokine – IL-18 levels, carbohydrates metabolism in patients with AH associated with DM 2 type. Patients were divided into two groups depend on DM 2 type presence: 1 group 72 patients (66.0 %) with AH, 2 group 31 patient (34.0 %) AH with concomitant DM 2 type. Obtained data confirm hypothesis that activation of anti-inflammatory cytokine – IL-10 and proinflammatory cytokine – IL-18 can form a link between metabolic risk factors, DM 2 type, and AH. Increased content of anti-inflammatory cytokine IL-10 in patients with hypertension and prediabetes can be considered as protective reaction to suppress pro-inflammatory cytokines activity. Reduced IL-10 levels in patients with hypertension and DM 2 type and relationships between its levels and carbohydrates metabolism parameters can confirm pathogenic relation of low IL-10 concentration and DM 2 type development.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2569
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інтерлекіни.docx332,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.