Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3167
Title: Біоетичні принципи випробувань лікарських засобів
Authors: Лісовий, Володимир Миколайович
М'ясоєдов, Валерій Васильович
Ковальова, Ольга Миколаївна
Keywords: біоетика
лікарські засоби
клінічні випробування
Issue Date: 2012
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Лісовий В. М. Біоетичні принципи випробувань лікарських засобів / В. М. Лісовий. В. В. М'ясоєдов, О. М. Ковальова. – Харків : ХНМУ, 2012. – 144 с.
Abstract: У виданні представлені основні положення методології клініч- них досліджень, типів і дизайну випробувань лікарських препаратів та відображена концепція доказової медицини. Подані основні етич- ні принципи проведення доклінічних досліджень із використанням лабораторних тварин. Висвітлені правові аспекти медичного втру- чання, спрямовані на забезпечення захисту прав пацієнта на підста- ві стандартних операційних процедур діяльності етичних комітетів, отримання інформованої згоди, збереження конфіденційності ме- дичної інформації. Додаток містить нормативні міжнародні та національні доку- менти, які регламентують процедури проведення клінічних дослід- жень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3167
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної біології
Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковалева биоетич принципи.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.