Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3287
Title: Сучасні аспекти донозологічної діагностики екопатології у дітей шкільного віку
Authors: Фролова, Тетяна Володимирівна
Охапкіна, Ольга Володимирівна
Сіняєва, Ірина Ревазівна
Медведєва, Олена Павлівна
Фролова, Татьяна Владимировна
Охапкина, Ольга Владимировна
Синяева, Ирина Ревазовна
Медведева, Елена Павловна
Frolova, Tetyana
Okhapkina, Olga
Sinyaeva, Irina
Medvedeva, Elena
Keywords: структурно-функціональний стан кісткової тканини
мінеральний профіль
школярі
донозологічна діагностика
структурно-функциональное состояние костной ткани
минеральный профиль
школьники
донозологическая диагностика
Structional-functional state of bone tissue
trace elements content
children
early diagnostics
Issue Date: 2013
Citation: Сучасні аспекти донозологічної діагностики екопатології у дітей шкільного віку / Т. В. Фролова, О. В. Охапкіна, І. Р. Сіняєва, О. П. Медведєва // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : збірник наукових праць / ЛугДМУ. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 573–579.
Abstract: У роботі представлені результати вивчення інформативності показників структурно-функціонального стану кісткової тканини щодо застосування у якості критеріїв донозологічної діагностики екозалежної патології у дітей шкільного віку. В работе представлены результаты изучения информативности показателей структурно-функционального состояния костной ткани в качестве критериев донозологической диагностики экозависимой патологии у детей школьного возраста. In the study results of information value of bone tissue markers as a criteria of in children early diagnostics in schoolaged children were shown.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3287
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики педіатрії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сучасні аспекти донозодогічної діагностки.pdf262,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.