Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4163
Title: Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Логвінова, Ольга Леонідівна
Keywords: діти
бронхолегенева дисплазія
фізичний розвиток
Issue Date: 2013
Citation: Сенаторова Г. С. Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією / Г. С. Сенаторова, О. Л. Логвінова // Здоровье ребенка. – 2013. – № 3. – С. 55–58.
Abstract: Резюме: під спостереженням знаходилась 131 дитина (269 спостережень) з діагнозом бронхолегенева дисплазія. Виявлено, що для дітей з бронхолегеневою дисплазією характерна затримка додавання у масі тіла (73,9+2,8%; р<0,0001), рості (54,8+3,2%; р<0,001) та індексі маси тіла (67,5+3,03%; р<0,001). У 50% пацієнтів жіночої статі маса тіла досягала стандартних показників у 36 місяців корегованого віку, ріст – у 24 місяців. Серед хворих чоловічої статі у 36 місяців корегованого віку 25% мали середні показники маси та 50% стандартні медіанні значення росту. У дітей з бронхолегеневою дисплазією виявлена помірна кореляція додавання у масі тіла з дихальною недостатністю ІІ ступеня (r=-0,442; р<0,05) та значна – з симптомами дихальної недостатності ІІІ ступеня (r=-0,676; р<0,05). Динаміка росту достовірно менше корелювала з ознаками дихальної недостатності ІІ та ІІІ ступенів (r=-0,146; r=-0,447; р<0,05). Визначена більша чутливість динаміки маси тіла до наявності епізодів гіпоксії та порушень нервово-респіраторного драйву (р<0,05).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4163
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.