Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4426
Title: Діагностика кістково-суглобового туберкульозу на сучасному етапі розвитку медицини
Authors: Голка, Григорій Григорович
Істомін, Андрій Георгійович
Голка, Тарас Григорович
Рябов, Олег Валентинович
Сенчева, Т.В.
Keywords: кістково-суглобовий туберкульоз
молекулярно-генетичні методи
Issue Date: 2013
Citation: Голка Г.Г. Діагностика кістково-суглобового туберкульозу на сучасному етапі розвитку медицини : Огляд літератури / Голка Г.Г., Істомін А.Г., Голка Т.Г., Рябов О.В., Сенчева Т.В. // Травма. – Том 14, № 1. – 2013. – С. 98-102.
Abstract: Підвищення ефективності ранньої діагностики кістково-суглобового туберкульозу - одна з основних задач у боротьбі з цією хворобою. Класичні методи етіологічної діагностики туберкульозу, такі як бактеріоскопічний, культуральний, імуноферментний, цитологічний, відрізняються або недостатньої чутливістю, або тривалістю дослідження. Незважаючи на розповсюдження сучасних високоінформативних методів променевої діагностики запальних уражень опорно-рухового апарата, таких як ультрасонографія, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, суттєвого покращення ситуації не відбулось. Аналіз літературних даних показав, що для ідентифікації і типуванні мікобактерій у випадках позалегеневої локалізації туберкульозу перспективне застосовування полімеразної ланцюгової реакції. Розрізненість і суперечливість публікацій, присвячених можливостям молекулярно-генетичних методів для ранньої діагностики кістково-суглобового туберкульозу обумовлює необхідність подальших наукових розробок у цьому напрямку
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4426
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра травматології та ортопедії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Голка__Істомін_1_13.doc94 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.