Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4558
Title: Роль теоретичних кафедр в підвищенні якості контингенту студентів
Authors: Масловський, Сергій Юрійович
Масловский, Сергей Юрьевич
Maslovsky, Sergey
Степаненко, Олександр Юрійович
Степаненко, Александр Юрьевич
Stepanenko, Alexander
Карамишев, Василь Дмитрович
Карамышев, Василий Дмитриевич
Karamyshev, Vasiliy
Панасенко, В'ячеслав Олексійович
Панасенко, Вячеслав Алексеевич
Panasenko, Vyacheslav
Клочко, Наталія Іванівна
Клочко, Наталья Ивановна
Klochko, Nataliya
Keywords: якість контингенту студентів
качество контингента студентов
зовнішнє незалежне оцінювання
внешнее независимое оценивание
болонський процес
болонский процесс
глобалізація освіти
глобализация образования
делокалізація
делокализация
демографічні процеси
демографические процессы
міграційні процеси
миграционные процессы
Issue Date: Nov-2013
Publisher: ХНМУ
Citation: Роль теоретичних кафедр в підвищенні якості контингенту студентів / С. Ю. Масловський, О. Ю. Степаненко, В. Д. Карамишев, В. О. Панасенко, Н. І. Клочко // Організація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними рівнями підготовки в ХНМУ : матеріали XLVII навчально-методичної конференції, Харків, 27 листопада 2013 р. / ХНМУ. – Харків, 2013. – С. 134-137.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4558
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.