Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4715
Title: Межполушарная ассиметрия нейронно-глиально-капиллярных взаимоотношений V слоя коры верхних лобных извилин головного мозга человека
Authors: Масловський, Сергій Юрійович
Масловский, Сергей Юрьевич
Maslovsky, Sergey
Бережна, М. О.
Бережная, М. А.
Berezhna, M. O.
Гаргін, В. В.
Гаргин, В. В.
Gargin, V. V.
Keywords: головний мозок
головной мозг
нейрон
нейрон
глія
глия
капіляр
капилляр
верхня лобова звивина
верхняя лобная извилина
коефіцієнт асиметрії
коеффициент ассиметрии
Issue Date: 2013
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Масловский С. Ю. Межполушарная ассиметрия нейронно-глиально-капиллярных взаимоотношений V слоя коры верхних лобных извилин головного мозга человека / С. Ю. Масловский, М. А. Бережная, В. В. Гаргин // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 3, том 2 (103). – С. 274-277.
Abstract: У статті, узагальнені дані отримані в результаті морфологічних, морфометричних, гістологічних досліджень п'ятого шару верхньой лобової звивини кори головного мозку людини і даних статистичної обробки результатів. Вивчені кількісні і якісні характеристики нейроно-гліально-капілярних взаємовідношень в верхній лобовій звивині залежно від статі, віку та півкулі. Доведено, що щільність нейронів змінюється в певних вікових категоріях, залежно від гендерної приналежності. Щільність розташування гліальних елементів незалежно від статі збільшується у всіх вікових групах. Коефіцієнт асиметрії більш виражений в лівій півкулі, ніж у правій. У чоловіків більш характерні зміни коефіцієнта асиметрії, ніж у жінок.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4715
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М.А. Бережная Межполушарная ассиметрия.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.