Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5855
Title: Кинетика активности ацетилхолинэстеразы, аденозинтрифосфатазы и содержания сульфгидрильных групп в коже при ее лучевых повреждениях разной степени тяжести в эксперименте
Other Titles: Кінетика активності ацетилхолін естерази, аденозинтрифосфатази та вміст сульфгідрильних груп в шкірі при її променевих пошкодженнях різного ступеня в експерименті
Authors: Звягинцева, Татьяна Владимировна
Keywords: ацетилхолинэстеразы
аденозинтрифосфатазы
сульфгидрильные группы
лучевое повреждение
Issue Date: 1998
Citation: Звягинцева Т. В. Кинетика активности ацетилхолинестеразы, аденозинтрифосфатазы и содержания сульфгидрильных групп в коже при ее лучевых повреждениях разной степени тяжести в эксперименте / Т. В. Звягинцева // Вісник проблем біології і медицини. – 1998. – № 20. – С. 53–59.
Abstract: На моделях місцевих променевих пошкоджень шкіри, що викликав одноразовим локальним рентгенівським опроміненням-сухій десквамації, вологій десквамації з утворенням виразок у білих щурів, за допомогою гістохімічних методів вивчено активність ацетилхолін естерази (АХЕ), аденозинтрифосфатази (АТФ-ази) при рН 7,2 та 9,4 та рівень сульфгідрильних (SH)-груп в структурних елементах шкіри – базальних клітинах епідермісу, епітелії волосяних фолікулів, судинах, нервових волокнах. Дослідження виконувалося в динаміці розвитку процесу в 1-30 добу після опромінення. Встановлена залежність активації ензимів шкіри від ступеню променевого пошкодження. При сухій і вологій десквамації відзначалася двофазна активація ензимів, що відповідала клінічним проявам пошкодження. Перша фаза спостерігалася у всіх щурів на 1-2 добу і відповідала ранній еритаматозній реакції. Латентний період супроводжувався зниженням активності гідролаз при сухій десквамації. Друга фаза активації гідролаз відзначалася у період основної еритематозної реакції. Ця фаза була виражена і тривала при вологій десквамації і виразках. Знайдено дві фази зниження рівня SH-груп. Перша фаза спостерігалася у всіх щурів на 1-2 добу, друга фаза на 15-20 добу при сухій десквамації і на 15-30 добу при вологій десквамації і виразках. Зміна активності ферментів і кількості SH-груп мали різноспрямований характер.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5855
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології та медичної рецептуриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.