Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6043
Title: Фенотип гіпертригліцеридемічної талії у хворих на артеріальну гіпертензію: акцент на глюкометаболічний профіль та активність інтерлейкінів
Authors: Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ashcheulova, Tetyana
Ащеулова, Татьяна Вадимовна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Сайєд, Муджахід Аббас
Keywords: фенотип гіпертригліцеридемічної талії
глюкометаболічний профіль
інтерлейкін-18
інтерлейкін-10
артеріальна гіпертензія
Issue Date: 2014
Citation: Ащеулова Т. В. Фенотип гіпертригліцеридемічної талії у хворих на артеріальну гіпертензію: акцент на глюкометаболічний профіль та активність інтерлейкінів / Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова, М. А. Сайєд // Серце і судини. – 2014. – № 2. – С. 26–35.
Abstract: Мета дослідження - вивчення параметрів глікемічного та ліпідного профілю, рівня прозапального цитокіну - інтерлейкіну-18 (ІЛ-18) та протизапального цитокіну - інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) залежно наявності фенотипу гіпертригліцеридемічної талії та статі хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Матеріали і методи. Обстежено 104 пацієнта на АГ, яким було проведено загально-клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження. Хворих було розділено на групи: 1 група – хворі з нормальною окружністю талії (ОТ) (< 90 см у чоловіків та < 85 см у жінок) та підвищеним плазматичним рівнем тригліцеридів (ТГ) (≥ 1,7 ммоль/л); 2 група - хворі з підвищеною ОТ та нормальним рівнем ТГ в плазмі крові; 3 група - хворі з підвищеною величиною ОТ та підвищеним рівнем ТГ, тобто з фенотипом гіпертригліцеридемічної талії. Результати. Нами виявлено, що пацієнти на АГ з наявністю фенотипу гіпертригліцеридемічної талії характеризувалися найбільш неблагоприємним глюкометаболічним та атерогенним профілем. Встановлено гіперактивацію прозапальної ланки імунної відповіді у хворих на АГ з фенотипом гіпертригліцеридемічної талії, про що свідчило достовірне зростання циркулюючого рівня прозапального цитокіну – ІЛ-18 та показника співвідношення ІЛ-18/ІЛ-10. Нами з’ясовано гедерні відмінності у рівні цитокінової активації, а саме більш виражену імунозапальну активацію у жінок порівняно з чоловіками хворими на АГ. Висновки. Фенотип гіпертригліцеридемічної талії є простим маркером для ідентифікації осіб з високим кардіометаболічним та атерогенним ризиком. Визначення наявності фенотипу гіпертригліцеридемічної талії може також бути використано у якості скринінгового підходу до попередження розвитку цукрового діабету 2 типу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6043
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
C_Ashcheulova.pdf275,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.