Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6690
Title: Інтерлейкін 33 та особливості структурно-функціонального ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням
Other Titles: Интерлейкин 33 и особенности структурно-функционального ремоделирования левого желудочка сердца у больных артериальной гипертензией с ожирением
Interleukin 33 and peculiarities of left vebtricular structural and functional remodeling in patients with essential hypertension and obesity
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Ковалева, Ольга Николаевна
Kovalyova, Olga
Гончарь, Олексій Володимирович
Гончарь, Алексей Владимирович
Honchar, Oleksii
Keywords: артеріальна гіпертензія
ожиріння
ремоделювання лівого шлуночка
діастолічна дисфункція
інтерлейкін-33
інтерлейкін-1β
Issue Date: 2014
Citation: Ковальова О. М. Інтерлейкін 33 та особливості структурно-функціонального ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням / О. М. Ковальова, О. В. Гончарь, // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 56-61.
Abstract: Досліджено рівень інтерлейкіну 33 та інтерлейкіну 1β сироватки крові у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням. Виявлено вірогідне збільшення концентрації обох цитокінів у порівнянні зі здоровими особами. При цьому виражене підвищення рівню обох інтерлейкінів асоціювалося з найвищими показниками маси, частотою гіпертрофії та діастолічної дисфункції лівого шлуночка. Переважне підвищення концентрації інтерлейкіну 1β за відносно низької частоти гіпертрофії, тим не менш, було пов’язане з найгіршим станом діастолічної функції. Переважне збільшення рівню інтерлейкіну 33, навпроти, характеризувалося найсприятливішим впливом як на вираженість гіпертрофії, так і на діастолічне наповнення лівого шлуночка.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6690
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончарь О.В._2014_004.pdfСтаття360,38 kBAdobe PDFView/Open
Гончарь О.В._2014_004.docПрепринт177,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.