Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7453
Title: Інтерлейкін 33 та ремоделювання загальних сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
Other Titles: Интерлейкин 33 и ремоделирование общих сонных артерий у больных гипертонической болезнью с ожирением
Interleukin 33 and common carotid arteries remodeling in patients with hypertension and obesity
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Ковалева, Ольга Николаевна
Kovalyova, Olga
Гончарь, Олексій Володимирович
Гончарь, Алексей Владимирович
Honchar, Oleksii
Хмара, Анатолій Тарасович
Хмара, Анатолий Тарасович
Khmara, Anatolii
Keywords: артеріальна гіпертензія
гіпертонічна хвороба
ожиріння
ремоделювання судин
інтерлейкін-33
інтерлейкін-1β
артериальная гипертензия
гипертоническая болезнь
ожирение
ремоделирование сосудов
интерлейкин-33
интерлейкин-1β
нypertension
оbesity
vascular remodeling
іnterleukin-33
іnterleukin-1β
Issue Date: 2014
Citation: Ковальова О. М. Iнтерлейкiн 33 та ремоделювання загальних сонних артерiй у хворих на гiпертонiчну хворобу з ожирiнням / О. М. Ковальова, О. В. Гончарь, А.Т. Хмара // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 84–88.
Abstract: Досліджено взаємозв’язок між рівнем інтерлейкіну 33 та інтерлейкіну 1β сироватки крові та ремоделюванням загальних сонних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням. Виявлено вірогідне збільшення концентрації обох цитокінів у порівнянні зі здоровими особами з тенденцією до подальшого підвищення за наявності супутнього ожиріння. При цьому збільшення рівню інтерлейкіну 1β асоціювалося зі зниженням об’ємної швидкості кровотоку за мало вираженого ремоделювання судин. Переважне ж підвищення концентрації інтерлейкіну 33 або незначні зміни рівню обох цитокінів за збереженої об’ємної швидкості кровотоку асоціювалися, тим не менш, з високою частотою ремоделювання та гіпертрофії судинної стінки переважно за рахунок концентричних варіантів геометрії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7453
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончарь О.В._2014_005.pdfОсновна стаття299,18 kBAdobe PDFView/Open
Гончарь О.В._2014_005.docПрепринт127,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.