Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7797
Title: Вазоактивний адипокін апелін як медіатор кардіоваскулярного контініуму (огляд літератури та власних спостережень)
Authors: Демиденко, Ганна Валеріївна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Keywords: апелін
артеріальна гіпертензія
Issue Date: Jun-2014
Citation: Демиденко Г. В. Вазоактивний адипокін апелін як медіатор кардіоваскулярного контініуму (огляд літератури та власних спостережень) / Г. В. Демиденко, О. М. Ковальова // Журнал НАМН України. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 180–189.
Abstract: Проаналізовано фізіологічну та патогенетичнуроль адипокіну апеліну — ендогенного ліганду апелі- нових (APJ або APLNR) рецепторів — у розвитку кардіометаболічних порушень. Висвітлені ре- зультати досліджень апеліну як медіатору контролю та зросту тканин, інотропні властивості адипо- кіну, антагонізм ефектів ангіотензину ІІ, кардіопротективні властивості, участь пептиду в ангіо- генезі. Неоднозначні дані щодо рівня апеліну у хворих із серцевою недостатністю, артеріальною гіпертензією, гострим коронарним синдромом потребують подальшого ретельного вивчення. Ключові слова: адипокіни, апелін, кардіометаболічний ризик, ожиріння.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7797
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демиденко Апелин и ССС обзор.docx56,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.