Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8149
Title: Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів з внутрішніх хвороб на кафедрі внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ХНМУ в період реформування медичної галузі
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Шелест, Олексій Миколайович
Кожин, Михайло Іванович
Keywords: лікарі-інтерни
терапевтичний профіль
Issue Date: Apr-2014
Citation: Кравчун П. Г. Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів з внутрішніх хвороб на кафедрі внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ХНМУ в період реформування медичної галузі / П. Г. Кравчун, О. М. Шелеcт, М. І. Кожин // Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті : матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210 річниці ХНМУ, Харків, 23 квітня 2014 р. – Харків : ХНМУ, 2014. – С. 63–64.
Abstract: Досвід кафедри свідчить про те, що цей вид роботи не тільки дозволяє лікарям-інтернам поглибити свої знання з внутрішньої медицини, а й підготуватися до подальших виступів на лікарняних та патолого-анатомічних конференціях за місцем основної роботи. З метою засвоення юрідичних моментів лікарської діяльності співробітники кафедри планомірно залучає лікарів-інтернів до розборів проблемних і конфліктних ситуацій, які надходять до керівництва 27-ої лікарні. Робота по удосканаленню юридичних основ лікарської діяльності включає також ретельний аналіз лікарських помилок і можливих шляхів їх попередження та подолання На нашій кафедрі підготовлений пакет ситуаційних задач, який включає найбільш часті проблемні ситуації в практиці лікаря загальної практики. Необхідно відмітити, що організація підготовки інтернів маєсуттєві відмінності, які обумовлені перш за все нетривалим періодом навчання, багатоканальністю інформації, що потребує її концентрації та адаптації до професійних потреб, необхідністю навиків використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій у щоденній професійній роботі. Це обумовлює розробку і широке впровадження електронних навчально-методичних комплексів у навчальний процес. Презентаційна форма викладання дає можливість стимулювання пізнавальної та творчої активністі інтернів, дозволяє краще засвоювати навчальний матеріал та збільшує зацікавленість до навчання. Демонстрації під час практичних занять заздалегіть підготовлених відеороліків, які відтворюють реальні лікарські маніпуляції – обстеженя і лікування хворого, надання невідкладної допомоги, дозволяя заощадити на відповідних навчальних посібниках, що є важливим чинником в умовах проблем з фінансуванням, а таклж не вимагає створення спеціальних умов навчання. Саме тому на кафедрі для самостійної роботи надається можливість широкого використовувати електронні носії інформації.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8149
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шляхи оптимизации.doc45,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.