Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8342
Title: Печінкові ферменти як маркери порушення чутливості до інсуліну та кардіоваскулярного ризику у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
Authors: Степанова, Елена Владимировна
Зеленая, Ирина Ивановна
Ярмыш, Н.В.
Грозна, Л.Н.
Сёмова, О.В.
Keywords: Неалкогольна жирова хвороба печінки
аланін амінотрансфераза
аспартат амінотрансфераза
гамма-глутамілтрансфераза
серцево-судинний ризик
Issue Date: 2014
Citation: Печінкові ферменти як маркери порушення чутливості до інсуліну та кардіоваскулярного ризику у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / О. В. Степанова, Н. В. Ярмиш, Л. М. Грозна, І. І. Зелена, О. В. Сьомова // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 4, том 4. - С. 271-273.
Abstract: Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка зайняла провідне місце по поширеності серед хронічних захворювань печінки, служить не тільки чинником ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, але, як затверджується в останніх дослідженнях, визначає їх результат більшою мірою, ніж результат захворювань самої печінки. У хворих на серцево-судинні захворювання НАЖХП є як єдиним проявом порушень ліпідного обміну, так і складовою частиною метаболічного синдрому (МС). НАЖХП включає спектр клініко-морфологічних понять: стеатоз печінки, неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) і ускладнюється розвитком фіброзу і цирозу печінки.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8342
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПЕЧІНКОВІ_ФЕРМЕНТИ.pdf306,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.