Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/838
Title: Альдегиддегидрогеназная активность печени и сердца крыс пубертатного возраста, подвергнутых иммобилизационному стрессу
Authors: Гурьева, Анна Владимировна
Давыдов, Вадим Вячеславович
Грабовецкая, Евгения Романовна
Keywords: альдегиддегидрогеназа
иммобилизационный стресс
митохондрии
пубертат
Issue Date: 2012
Citation: Гурьева А. В. Альдегиддегидрогеназная активность печени и сердца крыс пубертатного возраста, подвергнутых иммобилизационному стрессу / А. В. Гурьева, В. В. Давыдов, Е. Р. Грабовецкая // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – № 2 (58). – С. 21–28.
Abstract: Показано, що під впливом іммобілізаційного стресу змінюється активність альдегіддегідрогенази субклітинних фракцій печінки та серця щурів пубертатного віку. В мітохондріальній фракції серця зі збільшенням віку тварин активність ферменту знижується. В мітохондріальній фракції печінки у 1,5-місячних тварин її значення нижче, а у 2-місячних — вище, ніж у 12-місячних щурів. Альдегіддегідрогеназна активність постмітохондріальної фракції печінки щурів пубертатного віку не змінюється. В мітохондріальній фракції печінки у 2-місячних тварин вона знижується, а у 1,5-місячних — залишається на тому ж рівні. В постмітохондріальній фракції серця 2-місячних тварин активність ферменту знижується, а в мітохондріальній фракції вона підтримується на початковому рівні. Зниження активності альдегіддегідрогенази мітохондрій сприяє підвищенню чутливості печінки до дії факторів стресу в пубертатному віці.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/838
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья.pdf239,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.