Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9155
Title: Эффективность применения ингибиторов фосфодиэстеразы при легочной гипертензии у детей с бронхолегочной дисплазией
Authors: Сенаторова, Анна Сергеевна
Черненко, Лариса Николаевна
Тельнова, Лариса Григорьевна
Башкирова, Нелли Вадимовна
Issue Date: 20-Mar-2015
Citation: Эффективность применения ингибиторов фосфодиэстеразы при легочной гипертензии у детей с бронхолегочной дисплазией / А. С. Сенаторова, Л. Н. Черненко, Л. Г. Тельнова, Н. В. Башкирова // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, присвяченої 210-річниці Харківського національного медичного університету, Харків, 20 березня 2015 р. / ХНМУ. – Харків, 2015. – С. 156–158.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9155
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тезисы Сенаторова, Черненко, Тельнова, Башкирова.docx18,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.