Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛогвінова, Ольга Леонідівна-
dc.date.accessioned2015-09-18T12:06:16Z-
dc.date.available2015-09-18T12:06:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЛогвінова О. Л. Особливості кислотно-лужного, електролітного станів крові та газообміну дітей з бронхолегеневою дисплазією / О. Л. Логвінова // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2015. – Т. 1 (66). – С. 111–115.ru_RU
dc.identifier.urihttp://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9735-
dc.descriptionThe 620 surveys of premature aged 1 month to 36 months: 491 examinations of children diagnosed with bronchopulmonary dysplasia premature and 129 observations, which were respiratory disorders, but did not form bronchopulmonary dysplasia. A characteristic feature of gas exchange in children with bronchopulmonary dysplasia were low SpO2 (KW H (n = 620) = 105.26, rank - 10.04, p = 0.0001) and PaO2 (KW H (n = 96) = 10.85; rank - 3.29; p = 0.001), reflecting a violation of blood oxygenation in the lungs. Proved correlation SpO2 (r = -0,432; p <0,05) and PaO2 (r = -0,563; p <0,05) with the presence of permanent cyanosis at rest. Cyanosis nasal triangle and peripheral cyanosis during anxiety did not correlate with SpO2 and PaO2. Proved lack of strength marker for bronchopulmonary dysplasia PetCO2 in the air, but increased PaCO2 was a characteristic feature of BPD (KW H (n = 96) = 4.04, rank - 4.04, p = 0.044). For children with BPD were characterized by violations of the acid-base balance of blood, despite the changes in the respiratory component of the regulation of respiration (PaSO2), indicating a compensation of respiratory regulation of acid-base balance metabolic component. Prognostic marker of unfavorable prognosis BPD were SpO2, PaO2, the ventilation-perfusion ratio and CO2 level of K + in the blood of patients.ru_RU
dc.description.abstractпроведено 620 обстежень недоношених у віці від 1 місяця до 36 місяців: 491 обстежень дітей з діагнозом бронхолегенева дисплазія та 129 спостережень недоношених, які мали респіраторні розлади, але не сформували бронхолегеневу дисплазію. Характерною особливістю газообміну дітей з бронхолегеневою дисплазію були низька SpO2 (KW H (n=620) = 105,26; ранг – 10,04; р = 0,0001) та РаО2 (KW H (n=96) = 10,85; ранг – 3,29; р = 0,001), що відображало порушення оксигенації крові у легенях. Доведена кореляція SpO2 (r=-0,432; p<0,05) та PaO2 (r=-0,563; p<0,05) із наявністю постійного ціанозу у спокої. Ціаноз носо-губного трикутника та периферичний ціаноз під час неспокою не корелювали із SpO2 та PaO2. Доказана відсутність маркерної сили для бронхолегеневої дисплазії PetCO2, у повітрі що видихалося, проте підвищений РаСО2 був характерною ознакою БЛД (KW H (n=96) = 4,04; ранг – 4,04; р = 0,044). Для дітей, хворих на БЛД не були характерні порушення кислотно-лужного стану крові, незважаючи на зміни респіраторного компоненту регуляції дихання (РaСO2), що свідчило про компенсацію респіраторної частини регуляції кислотно-лужного стану метаболічним компонентом. Прогностичними маркерами несприятливого прогнозу БЛД вважаємо SpO2, PaO2, вентіляційно-перфузійні співвідношення СО2 та рівень К+ крові у хворих.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectбронхолегенева дисплазіяru_RU
dc.subjectкислотно-лужний стан кровіru_RU
dc.subjectелектролітний стан кровіru_RU
dc.subjectгазообмінru_RU
dc.titleОсобливості кислотно-лужного, електролітного станів крові та газообміну дітей з бронхолегеневою дисплазієюru_RU
dc.title.alternativeFeatures acid-base, electrolyte and gas exchange of blood children bronchopulmonary dysplasiaru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЩС.docxстаття на укр52,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
The severity of bronchopulmonary dysplasia.docxстаття на англ.48,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.